Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

Trt Tưởng
(Knh họa bi Trt Tưởng của nh thơ
H Trung Yn)

             Du Sơn Lng T

                   

Trời sai em xuống chớm cơn sầu,

Ban cht tnh yu, lạc chốn đu?

Thơ gi hồng trao cnh nhạn,

Sng gom lời đẹp vỗ lưng tu.

Hồn vương hai ngả lng sng nhnh,

Đất rạng đi bờ luống bể du.

nh mắt chung nguyền chn huyệt đy,

Nghẹn ngo tim vỡ ngấn tnh su.
 

                 *  *
                   *
Nghẹn ngo tim vỡ ngấn tnh su.,

Lận đận tằm tơ phận kn du.

Tương biệt nửa đời mơ trọn lối,

Th ly ngn khắc ước chung tu.

Gi đem lng nguyệt treo phương ấy!

My gởi tnh thơ lạc hướng đu?

Trt tưởng gặp nhau ươm hạnh phc,

Ai ngờ nghịch cảnh vẫn đơn sầu.
 

 

         Du Sơn Lng T

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com