Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.
 

 

 

 

 

 


TM TRĂNG
 Du Sơn Lng T

(Knh họa bi Tm Trăng của nh thơ Cung Diễm)

 

 

Thuyền trăng vẫn đợi dng Thi-Thạch,

Thnh thơ ngi, L-Bạch giờ đu?

Tứ sầu phiền muộn rừng su,

Cạn chung rượu qu đy bầu mang theo.

Gi đẩy đưa, tnh gieo bến nước,

Liễu Ty-Hồ lướt khướt vầng trăng.

Bao người mộng bt tre vng,

Cng danh như khi tựa ln hương bay.

Vua ban thuốc chnh tay ngi khuấy,

Giải rượu sầu tinh ty thảo min,

Thnh thơ coi nhẹ oai quyền.

Bt thần lo luyện ci tin một vng,

Hưởng điền vin dạ trung vi th.

Nhn xuống trần b lũ thm phiền,

Ti ny xung kh nộ thin.

Giang h một ci thơ tin bt thần.

Thật đng l tiền nhn dị sĩ,

ời cao ngạo phch kh từ nay,

Thơ ngi như thể rồng bay,

Trăng thề trọn kiếp trang đi hẹn nhau.

...............................................................

...............................................................

Con thuyền L-Bạch cn đu,

Thơ say ti gấm nửa bầu treo trăng.

                                 

 

 

   

DU SƠN LNG T
05/29/2009

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com