Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bút hiệu:
Du Sơn - Lăng T

   Quê Nội: B́nh Thành
   Quê Ngoại:Chợ Quán Tre
   Cựu học sinh các trường:
     - Đức Trí - Ninh Ḥa
     - Khải Minh, Nha Trang
     - Bá Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    và ĐH Khoa Học, Sài G̣n

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

 

Tiết Thanh Minh

Du Sơn Lăng T

Lễ tiết Thanh-Minh đúng tháng ba,(*)

Nắng xuân u uất nhớ quê nhà.

Mồ thương cỏ sậy đơm hương Ngoại,

Mả mến hoa nhang cúng khói Bà.

Sương phủ nghĩa trang hồn thể Phật,

Gió vờn hang động xác thân ma. (** )

Trăng khuya nhập bóng soi cô mộ,

Lạnh lẽo đồng hoang trở khí tà.

 


             

 

         Du Sơn Lăng T

 

(*) Tiết Thanh Minh vào ngày mùng 5,6 tháng ba âm lịch.
(**) Xác thân mục rữa trở về cát bụi.

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com