Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

           Thưởng Trăng

          Du Sơn Lng T

       

Thủy mạc đề thơ xo tranh,

My xanh ai điểm qunh hoa cnh.

Trăng cu ven suối say hồng diệp,

Sao vớt bờ sng ngất trc thanh.

Thỏ Ngọc vườn đo m sắc to,

Hằng-Nga cung nguyệt đắm hương thnh.

Điền vin thế ngoại tao nhn khch,

Men rượu, tnh trăng, ướp mộng lnh.

 

 

             

 

 

                Nhốt Trăng

          Du Sơn Lng T

 

 

Trăng xuống dng ngu tắm suối gnh,

Phơi hồ lnh nguyệt sng long lanh.

Dỗ trăng ướp mộng xy hồn cảnh,

Rủ nguyệt ủ tnh dệt tranh.

Ai gi thương lng chn đy giếng,

Người gom nhung nhớ mớm chim xanh.

Cuội say men to rơi vườn ngọc,

Trăng lạc lầu hương nhốt chẳng đnh.

 

 


             

 

         Du Sơn Lng T

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com