Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

Th Điền Vin
  (Knh họa bi Đời Trọc Ph
  của thi sĩ Cung Diễm)

           Du Sơn Lng T

                   

Điền vin tiu khiển th thanh cao,

Muốn được nhn an chẳng dễ no!

nh nguyệt cn mơ thnh cổ l,

Vầng trăng vẫn nhớ đảo hoa đo.

Rượu ngon, tr ngọt, mi ứa mộng,

Xướng họa, vần gieo, mực bt tro.

Gian khổ nửa đời qun thụ hưởng,

Ph hư vận số biết ra sao?.

***

Ph hư vận số biết ra sao?

Cứ việc điền vin mặc sng tro!

Vui cảnh thin đi hang nguyệt mộng,

Nhởn nhn thế ngoại đỉnh trăng đo.

Phận người đặt để, về đu nhỉ?

Mạng kiếp trời ban, biết thế no?

Giu kh kệ đờiTa thụ hưởng,

Sang hn cũng vậyCứ thanh cao!

 

 

         Du Sơn Lng T

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com