Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

                

Thềm Mai Đan o

   Thềm Mai Đan o
Họa lại Bi họa của Tiểu Vũ Vi

Du Sơn Lng Tử

? { @

 

 

Bi Họa 1:

 

My trắng lững lờ ngắm suối mai,

Hong hn khuất dạng nh nghing di.

Quỳnh-hương thoang thoảng len hồn so,

Dạ-l thơm nồng gối tc ai.

Nguyệt lộng đầm sen vờn bng c,

Trăng t vnh liễu điểm son hi.

Chỉ hồng xe kết duyn thề ước,

Sợi kn tơ lng. . . dệt ngấn bay.

 

Bi Họa 2:

 

Trời buồn nhung nhớ dng hương mai,

ng chớm cnh kh ho nụ di.

Gi rối chm my sầu liễu rũ,

Sng cuồng hoa biển gợn tnh ai.

Năm canh tiễn nguyệt say hồn bướm,

Su khắc tnh trăng đắm gt hi.

Xe cọng chỉ vng đan o mộng,

Thu dng lệ a mớm chim bay.


     

? { @


             Du Sơn Lng T

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com