Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.
 

 

 

 

 

 


 

Sau khi say trước tuyết lm thơ
tặng Vương Lịch Dương

 

(Bản dịch của  Du Sơn Lng T )

 

Thn rồng rắn chắc khắp đui đầu,

Mng cọp người khen mnh hổ cu.

Qun tiếc ngy tn, nam định trấn,

Lo thương tc bạc, rượu tin bầu.

Người nghe gi thổi lay rm trc,

Rượu chuốc hoa sầu đối giọt chu.

Kỳ diệu nh t soi đy cốc,

Tuyết rơi hoa trắng lo nhn cầu.

                    &                        

Hồ trường ta uống say hnh bng,

Tm sự canh di đuốc sng lu.

Nng chn rượu thơm hồn đắm mộng,(*)

Cạn ly tr cc dạ thm sầu.(*)

Tạ tnh thi khch vo khiu vũ,

Cảm khoi thỏ lồng thot bch cu.

Tỉnh giấc xuống đ rời bến sớm,

Tương tư ngn dặm vọng trăng lầu.

 

Du Sơn Lng Tử 
(5/30/2009)

 

 

(*) Thm 2 cu cho đủ bi thơ ường.

 

對雪醉後贈王歷陽

 

有身莫犯飛龍鱗,
有手莫辮猛虎鬚。
君看昔日汝南市,
白頭仙人隱玉壺。
子猷聞風動窻竹,
相邀共醉杯中綠。
歷陽何異山陰時,
白雪飛花亂人目。
君家有酒我何愁,
客多樂酣秉燭遊。
謝尚自能鸜鵒舞,
相如免脫鷫鸘裘。
清晨鼓櫂過江去,
千里相思明月樓。

 

李白 

 

Đối tuyết tu hậu tặng Vương Lịch Dương

 

Hữu thn mạc phạm phi long ln,
Hữu thủ mạc biện mnh hổ tu.
Qun khn tch nhật Nhữ Nam thị,
Bạch đầu tin nhn ẩn ngọc hồ.
Tử du văn phong động song trc,
Tương yu cộng tu bi trung lục.
Lịch dương h dị sơn m th,
Bạch tuyết phi hoa loạn nhn mục.
Qun gia hữu tửu ng h sầu,
Khch đa lạc hm bỉnh chc du.
Tạ thượng tự năng c dục vũ,
Tương như miễn thot tc sương cừu.
Thanh thần cổ trạo qu giang khứ,
Thin l tương tư minh nguyệt lu.

 

L Bạch

                                 

 

 

   

DU SƠN LNG T
05/30/2009

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com