Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.
 

 

 

 


 

 

 

 

Rừng Thu

 

Bi Họa 2:


 

Ni cao sừng sững, dốc cheo veo,

L rụng cnh rơi gi thổi vo.
Trốn dưới mặt hồ, đn c lặn,
Xui theo dng suối, bng trăng treo.
Cọp gầm trong động, chung cha vẳng, 
Vượn h sau đồi, thc nước reo.
D th, chim mung tm tổ ấm,
ường rừng cy rậm, khỉ tro leo.


Du Sơn Lng Tử
(12-18-2010)

 

 

Tranh: Họa sĩ Phi-Rm
 

 

Chiều Thu

 

Bi Xướng:

 

Chiều Thu lnh lạnh, nắng trong veo,

Cnh l vng Thu lướt ci vo.

Cuối bi xanh r đồng cỏ mọc,

ầu ghềnh trắng nn ng my treo.

ứng trn đỉnh ni, rừng cy ht,

Bước xuống lưng đồi, ngọn gi reo.

Ghế đ c đơn sầu thế sự,

Thương đời chưa ngộ nỗi cheo leo.

 

Ng Minh Hằng
(12-06-2010)

 

 


Rừng Thu

 

Bi Họa 1:


Chiều Thu my xuống, gi vi veo,

Chim đậu cnh trơ, bỗng lướt vo.
Sng snh ngn khơi con sng lượn,
Im lm sơn d khi lam treo.
Bn thn vẳng lại đn ai trỗi, 
Dưới lũng vọng về tiếng trẻ reo.
Ngoảnh mặt trng vời trời cố quận,
Bn đồi ủ rũ cụm dy leo.


Hương Saigon
(12-30-2010)

 

 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com