trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Du Sơn-Lng Tử
 

DSơn
***

  Bt hiệu:
       Du Sơn - Lng Tử
  Qu Nội: Bnh Thnh
 Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
 Cựu học sinh cc trường:
  - Đức Tr - Ninh Ha
  - Khải Minh, Nha Trang
  - B Ninh, Nha Trang
  - Thượng Hiền, Văn Học
  v ĐH Khoa Học, SiGn
   Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

T

 


 
Nhớ Về Ninh Ha
 
Nạn Bo Lụt  
 
Cảm Thu 
 
Chuyến Tu Đm
      Ninh Ha
    
  
Nhớ Ai Ninh Ha  
 
Nhớ Cảnh Đồng Qu
      Ninh Ha
   
 
Diều Về Đồng Qu
 
Em Dạo Vườn  
  
Ăn Mừng Lễ Tạ Ơn
 
Mối Tnh Đầu 
 
Mưa Buồn 
 
Chc Mừng Ging
      Sinh V Năm Mới

 
Xun Ny Con Khng
      Về
   
 
Xun Hy Vọng
 
Xun Tứ  
 

 
 

 


 

 

 

          Nhớ Cảnh Đồng Q Ninh Ha
                          
Du Sơn Lng Tử

      

    Nhớ tưởng Ninh-Ha cảnh nắng qu.

    Đường đ rực nng buổi trưa h.

    C bay lảng vảng trn đồng la,

    C lội nhịp nhng dưới suối khe.

    Bờ ruộng trai lng đang tt nước,

    Đập đồng thn nữ chấn mương che.

    Tim vng mi l chiều ươm khi,

    Tnh thắm duyn m đẹp ước thề.

 

    Ngy đ anh đi nắng bộn bề,

    Em chờ ai hứa nhớ trăng qu.

    Cnh đồng xanh biếc thơm mi la,

    Ngọn gi diều bay ngất hướng về.

    Em bế con bồng ra ng đn,

    Thc đầy anh gnh dưới đường tre.

    Nồi niu thơm ngt mi kho tộ,

    Tỏa khi cơm chiều ấm mi se.

 

                    
                     

          Du Sơn Lng T