trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Du Sơn-Lng Tử
 

DSơn
***

  Bt hiệu:
       Du Sơn - Lng Tử
  Qu Nội: Bnh Thnh
 Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
 Cựu học sinh cc trường:
  - Đức Tr - Ninh Ha
  - Khải Minh, Nha Trang
  - B Ninh, Nha Trang
  - Thượng Hiền, Văn Học
  v ĐH Khoa Học, SiGn
   Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

T

 


 
Nhớ Về Ninh Ha
 
Nạn Bo Lụt  
 
Cảm Thu 
 
Chuyến Tu Đm
      Ninh Ha
    
  
Nhớ Ai Ninh Ha  
 
Nhớ Cảnh Đồng Qu
      Ninh Ha
   
 
Diều Về Đồng Qu
 
Em Dạo Vườn  
 
Ăn Mừng Lễ Tạ Ơn
 
Mối Tnh Đầu 
 
Mưa Buồn 
 
Chc Mừng Ging
      Sinh V Năm Mới

 
Xun Ny Con Khng
      Về
   
 
Xun Hy Vọng
 
Xun Tứ  
 

 
 

 


 

 

   

  NẠN  B LỤT
(Viết vi dng cảm xc về nạn nhn
bo lụt ở New Orleans ,Texas v)

 

     

                          

 

Trời đọa trần gian cảnh gi mưa
Cả thnh phố ngập, lc đang trưa

Thin tai ai đn chừng m trnh

Họa thủy ai phng bị để ngừa

Đất động, nước trn, tri mấy quận

Mưa cuồng, gi cuốn, cả chu thừa

Khổ dn ngho đi, cng thm đi

Thương kẻ mn trời cảnh chiếu thưa

 

Đang sống yn lnh họa dng mưa

Giu sang ph qu cũng khng chừa

Nh to cửa rộng tường đổ nt

Xe cộ cao sang gi thổi bừa

Muốn trốn khng đường no để trnh

Ku trời gọi đất chẳng ai đưa

Ở đu mới khỏitrời gieo họa

Rng gip người cng kẻ tr mưa

 

           *  *
             *

         Du Sơn Lng T