Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

 

 

Mừng L Ging Sinh

 

 
 Mừng Lễ Ging Sinh, gởi mấy vần,
Chc điều may mắn bạn b thn.
Nng ly Thanh Trc cung nghinh Cha,
Cạn chn Bồ Đo đn lộc Xun.
Sớm thot thin tai năm thng cựu,
Hưởng lnh địa phc nguyệt nin tn.
Thời bnh, an định nhn tm ổn,
Dưới thế gần xa, hưởng phước phần.
                             &
Phước phần Cha ging xuống dương trần,
Bnh kẹo lễ qu đi qu nhn.
Khấn nguyện lộc trời, m tứ xứ,
Cầu xin ơn Cha, ấm ton dn.
Thnh truyền hạnh phc, đời Hon Mỹ,
Chung vọng hưng ha, kiếp Thiện Chn.
Knh chc mọi người vui khỏe mi,
Bnh an dưới thế khắp xa gần.

 

 

 Du Sơn Lng Tử           

         

 

    

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com