Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

 

Ma Xun Đề THƠ Trn H

(Thơ Bạch Cư Dị Du Sơn Lng Tử dịch)

 

Bi Dịch :

 

Cảnh hồ xun thắm đẹp như tranh,

Gi mt trn sng rộn l cnh.

Nắng rọi đỉnh Tng hừng ni biếc,

Nguyệt nh trn sng ửng trời xanh.

Hoa đơm bng la vng tơ thảm,

Gi thổi bồ non ng lụa mnh.

Muốn bỏ Hng-Chu lng chẳng nở,

Chim trời quyến luyến mi bay quanh.

 

Du Sơn Lng T
(6/13/09)  

 

 

                         

春題湖上

 

湖上春來似畫圖,
亂峰圍繞水準鋪。
松排山面千重翠,
月點波心一顆珠。
碧毯線頭抽早稻,
青羅裙帶展新蒲。
未能拋得杭州去,
一半勾留是此湖。

 

Xun Đề Hồ Thượng

 

Hồ thượng xun lai tự họa đồ,
Loạn phong vi nhiễu thủy bnh ph.
Tng bi sơn diện thin trng thy,
Nguyệt điểm ba tm nhất khỏa chu.
Bch thảm tuyết đầu trừu tảo đạo,
Thanh la quần đi triển tn bồ.
Vi năng phao đắc Hng Chu khứ,
Nhất bn cu lưu thị thử hồ.

Bạch Cư Dị

 

 

                                      

 

 

 

                              

Du Sơn Lng Tử    

 
 

 

    

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com