Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 
 

Mấy Đng Đợi Chờ

(Thn Họa bi "Mấy ng ợi Chờ" của bạn Vương Tuy Thm)

Du Sơn Lng Tử

{{
{

Thu cuối, giao ma thổi gi Đng,

Hơi sương lnh lạnh buốt hoa lng.

o chng em kết, Tơ-Hồng ngắm,

Tnh thiếp anh đan, Nguyệt-Lo trng.

Gương phủ bụi mờ hồn phấn lạnh,

n sai phm lạc lệ sầu mong.

Bao ma mưa nắng, đm canh vắng,

Xun sớm, tn Đng... mộng sẽ nồng.

{{{

Xun sớm, tn Đng mộng sẽ nồng,

Thng ngy nhung nhớ xt thương mong.

Ngăn sng so đợi, hai mu o,

Vượt biển trăng thề, một giấc trng.

Ni vỡ đ mn, tim chẳng đổi,

Thin trường địa cửu, kh phai lng.

Mưa phn bo tố, đời đơn lẻ,

Viễn xứ chung tnh... vọng hướng ng.

 

 

 Du Sơn Lng T

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com