Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bút hiệu:
Du Sơn - Lăng T

   Quê Nội: B́nh Thành
   Quê Ngoại:Chợ Quán Tre
   Cựu học sinh các trường:
     - Đức Trí - Ninh Ḥa
     - Khải Minh, Nha Trang
     - Bá Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    và ĐH Khoa Học, Sài G̣n

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 
 

            L Cuộc T́nh
          Du Sơn Lăng T


                  

Giấc mơ vàng chín rụng suối ngân,

Lận đận bao năm lỡ kiếp trần.

Tráo chác thế thời khôn biển Triệu,

Đảo điên vận số dại sông Tần.

Say t́nh lẻ bóng hoài duyên ngẫu,

Tỉnh mộng đơn thuyền luống tuổi xuân.

Một ván cờ yêu hồn ră cánh,

Nửa đời đơn chiếc…Mạng phù ân.

 

 

                Du Sơn Lăng T

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com