Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bút hiệu:
Du Sơn - Lăng T

   Quê Nội: B́nh Thành
   Quê Ngoại:Chợ Quán Tre
   Cựu học sinh các trường:
     - Đức Trí - Ninh Ḥa
     - Khải Minh, Nha Trang
     - Bá Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    và ĐH Khoa Học, Sài G̣n

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

Lấy Chồng Xa

(Kính họa bài “Lấy Chồng Xa”
của Thi sĩ Lệ-Khanh)

Thân tặng cháu kim Loan trong ngày
lên xe hoa về nhà chồng.

  Lễ cưới linh đ́nh cất tiếng ca,
Tiệc mừng khách khứa rộn vui nhà.
Theo chồng con thảo vương t́nh Mạ,
Xuất giá dâu hiền luyến nghĩa Cha.
Dưỡng dục lâu ngày thương cảm quá,
Chăm lo chầy tháng nhớ nhung mà.
Xe hoa rời phố đau ḷng dạ,
Đạo hiếu vuông tṛn, dẫu cách xa.

 

Du Sơn Lăng T
 

 
 

 

    

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com