Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.
 

 

 

 

 

 


Hỏi Hiện Th
(Knh họa bi Tải Nhất Th của nh thơ Thinh Quang)
Du Sơn Lng T

 

 

 

Bi Họa :

 

Muốn hỏi thăm nhau, biết hỏi g?

Vấn my, vấn gi, vấn Đường-Thi.

Hữu tnh gom sức, lng tương i,

V nghĩa độc hnh, dạ bất tri.

Vấn kẻ t tm chia l tưởng?

Vấn người chung mộng rẽ đường đi?

Ti ng Thất M may hay rủi?

Vấn ti cn khn? hỏi hiện th.

 

                & & &

 

Vấn ti cn khn? hỏi hiện th,

Vấn qu nh, kẻ ở người đi?

Vấn trăng mười su, hương tr quyện?

Vấn vận thơ Đường, bạn hữu tri?

Vấn phố Ninh-Ha, vui tiệc cưới,

Vấn phường Đại-Lnh, rộn trường thi.

Quỳnh Tương bi tửu, sầu khn gởi!

Muốn nhắn vi cu...biết nhắn g?

 

Du Sơn Lng T

(Xun Kỷ Sửu - 2009)

 

 

 

   

 

 

 

 

Tải Nhất Th

Bi Xướng :

 

Muốn viết cho nhau biết viết g?

Viết tnh? viết nghĩa? viết văn thi?

Viết my Tần Lĩnh gia h tại?

Viết suối Đo Nguyn vọng cố tri?

Viết miếng đỉnh chung mn mỏi bước?

Viết lời Đan Bi chn chường đi?

Viết cu: nhất ẩm Quỳnh Tương Tửu?

Viết ci ngn năm tải nhất th?

 

Thinh Quang, 1979

 

 

 

 

    

 
 

 

    

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com