Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bút hiệu:
Du Sơn - Lăng T

   Quê Nội: B́nh Thành
   Quê Ngoại:Chợ Quán Tre
   Cựu học sinh các trường:
     - Đức Trí - Ninh Ḥa
     - Khải Minh, Nha Trang
     - Bá Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    và ĐH Khoa Học, Sài G̣n

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

Kính Họa Bài "Cảm T"
(Của Thi Sĩ Hà T. N.)
Du Sơn Lăng T


 

Hà T. N. Cảm Tạ

Cũng muốn làm thơ khốn nỗi thơ,

Họa ai mà biết bỏ ai giờ.

Bốn phương gửi lại bao thâm ư,

Ngàn dặm thư qua thật bất ngờ.

Luống tuổi rong chơi không vất vả,

Ơn trời ngày tháng cứ lơ mơ.

Mai kia khỏe lại mong sao gặp,

Cho bơ khi trông lại lúc chờ.

Hà T. N.


Kính Họa Bài
"Cảm Tạ"
(Của Thi Sĩ Hà T. N.)
 

Cụ cứ nhàn an họa xướng thơ,

Cho ḷng tươi trẻ mấy canh giờ.

Đời người luyến nhớ… trôi không biết?

Giấc mộng hằng mong… đến chẳng ngờ.

Được tuổi trời thương bao kẻ ước,

Đa tài thiên phú lắm người .

Hữu t́nh tự cổ gieo tao ngộ,

Tuỳ số, tuỳ duyên, chớ đợi chờ.


Tùy số, tùy duyên, chớ đợi chờ,

Để ḷng thanh thản tạo nguồn .

Rời nhà bỏ xứ, ai nào đoán?

Xa nước ĺa quê, mấy kẻ ngờ!

Thế cuộc thăng trầm, xoay mỗi khắc,

Tiền tài danh vọng, đổi từng giờ!

Mai sau thành bại nhờ con trẻ,

Nay hưởng điền viên...Bạn với thơ.

 

 

 

                Du Sơn Lăng T

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com