Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bút hiệu:
Du Sơn - Lăng T

   Quê Nội: B́nh Thành
   Quê Ngoại:Chợ Quán Tre
   Cựu học sinh các trường:
     - Đức Trí - Ninh Ḥa
     - Khải Minh, Nha Trang
     - Bá Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    và ĐH Khoa Học, Sài G̣n

  Hiện sinh sống tại Mỹ.
 

 

 

 

 

 


GỞI MẤY CÀNH HOA
 (Kính họa bài “Mấy Đóa Hoa Đường”

của nhà thơ Cung Diễm)

Du Sơn Lăng T

 

 

Bài Họa :         

      

Gởi về em mấy đóa hoa Đường,

Đóa giận hờn, thêm đóa nhớ thương.

Đóa Hải-Lư cao sang thiện mỹ,

Đóa quỳnh-Hương quí trọng can cường. (*)

Đóa Mai Quế nhẹ nhàng bi lụy,

Đóa Mă-Đ́nh sầu muộn vấn vương.

Ngàn vạn đóa, dâng em tất cả,

Đóa riêng ta...trắc trở miên trường.

                & &          

          

Miên trường biền biệt gánh hàng hoa,

Một bóng, chung trời, muộn cách xa.

Bẽn lẽn cành mai, khoe nắng ấm,

Mơ màng dạ lư, luyến trăng ngà. (*)

Mỹ kiều cúc đỏ, viền xanh điểm,

Rực rỡ sen hồng, ẩn tím pha.

Đêm nhớ ngày thương, sầu cánh bướm,

Hương ḷng ray rứt măi không tha.

                                                                       

(*) Xin đổi một vần.

 

 

 

Du Sơn Lăng T

(Xuân Kỷ Sửu - 2009)

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com