Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.
 

 

 

 

 


GIỌT LUYẾN THƯƠNG

 Du Sơn Lng T
 

 

 

Suối Vịnh sầu tnh muộn nhớ thương,

Ly bi trang sử ngt thơ Đường.

Bt hoa vọng phố, đm chồi luyến,

Tơ phm mộng nh, đạu quả vương.

Hạt cy trăng ng, ương ngải quế,

Gieo hi gt ngọc, vướng trầm hương.

Nt rời bu o, son in dấu,

Sng cuộn triều dng...dậy bến Tương.

 

Sng cuộn triều dng dậy bến Tương,

Dng ngn lạc thủy km mi hương,

Xa vườn bụi Quế hoi xơ xc,

Vắng cội hoa lng mi vấn vương.

Theo hướng, trăng tm cung ảo gic,

La qu, người kể chuyện hoang đường.

Bao ma ngng đợi vần thơ cũ,

Giọt nhớ, giọt sầu, giọt luyến thương.

 

 

DU SƠN LNG T

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com