Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.
 

 

 

 


 

 

ảo Yến   

((Họa theo bi xướng của Hong Hữu Khang)

 

 

ảo Yến chập chng giữa sng khơi,  

Nha-Trang thế ngoại ci ring trời.

Vch cao tổ nhỏ, chim bay lượn,

Cửa rộng non xa, cnh vẽ vời.

Ẩn trốn hang su, đồi ấm p,  

Lặng m suối vắng, nước đầy vơi.

Hồi xun ảo-Yến kho chu bu,

Cẩm t ngn năm rạng tiếng đời.

Tiếng đời truyền tụng đảo ngoi khơi,

Mờ ảo liu trai mọc giữa trời.

Cnh Yến la đn, chim viễn vọng,

Hải-u nhớ tổ, đảo xa vời.

ầu Thu gi mt, vầng my quyện,

Cuối Hạ đm tn, bng nguyệt vơi.

Xa cch bao năm lng vẫn đợi,

Ngy về ảo Yến đẹp mun đời.

 

 

 

 

DU SƠN LNG T
(Thu 2009)

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com