Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

                

          Chuỗi T Ma Thu-3

             Du Sơn Lng Tử

 

                

                   

 

7-Rừng Thu:

Tiếng sấm vang ầm, rừng l tan,

Mưa rơi thắm ngi, ướt chung vng.

Rộn rng bầy n bay tung tn,

Ngơ ngẩn đn nai chạy cuống cn.

Gi qut bụi m, chim kiếm tổ,

My chng che nắng, kiến dời hang.

Hết ma thương nhớ đng kề đến,

Lấp lững rừng thubng sắp tn.

 

8-Luyến Thu:

 

Thu về mưa nắng đổi "bất" thường,

Cy l a vng gợi nhớ thương.

Thung lũng triền đồi, nai giỡn suối,

Bờ đ dốc đ, thỏ quen đường.

Thc rơi từng chập, chờ mưa ging,

My phủ lững ngn đợi gi vươn.

Thấp thong hương tnh khơi ảo mộng,

Trời thu tuyệt tcbướm hoa nhường.

 

9-Tn Thu:

 

Thu tn trở lạnh sắp sang đng,

Gi rt từng cơn rộn cnh đồng.

Chim chc rời đn tm nắng ấm,

Th rừng bỏ chỗ trnh mưa ging.

Suối trn ngập l rơi dng thc,

Ruộng vắng thưa người xn cỏ bng.

Sương phủ đầm sen chiều chạng vạng,

Tn thu ai đợi trắng hoa lng.

 


               

                   


               Du Sơn Lng T

 

1     2     3     4 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com