trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Du Sơn-Lng Tử
 

DSơn
***

  Bt hiệu:
       Du Sơn - Lng Tử
  Qu Nội: Bnh Thnh
 Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
 Cựu học sinh cc trường:
  - Đức Tr - Ninh Ha
  - Khải Minh, Nha Trang
  - B Ninh, Nha Trang
  - Thượng Hiền, Văn Học
  v ĐH Khoa Học, SiGn
   Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

T 
Nhớ Về Ninh Ha
 
Nạn Bo Lụt  
 
Cảm Thu 
 
Chuyến Tu Đm
      Ninh Ha
    
  
Nhớ Ai Ninh Ha  
 
Nhớ Cảnh Đồng Qu
      Ninh Ha
   
 
Diều Về Đồng Qu
 
Em Dạo Vườn  
 
Ăn Mừng Lễ Tạ Ơn
 
Mối Tnh Đầu 
 
Mưa Buồn 
 
Chc Mừng Ging
      Sinh V Năm Mới

 
Xun Ny Con Khng
      Về
   
 
Xun Hy Vọng
 
Xun Tứ  

 

 
 

 


 

 

 

        Chc Mừng Ging Sinh v Năm Mới
                            Du Sơn Lng Tử

                      :

                 

Xun đến đề thơ viết t vần,

Chc điều may mắn bạn b thn.

Nng ly Thanh-Trc cung nghnh Cha,

Cạn chn Bồ-Đo đn lộc Xun.

Sớm thot thin tai năm thng cũ,

Hưởng lnh địa phc nguyệt nin tn.

Đời bnh, an định nhn tm ổn,

Dưới thế gần xa mn phước phần.

 

                   ***

Tuyết bụi mưa phn đn Ging Sinh,

Lều tranh thảm cỏ nhớ n tnh.

Tưởng về xm đạo cung mừng cha,

Vọng cảnh lng qu hưởng lạc bnh.

Năm mới chc lnh dn thế giới,

Ging Sinh cung phc bạn b vinh.

Mừng Xun vẫn nhớ về qu cũ.

Cha ging bnh an khắp xứ mnh.

 

 

                   ::::

        Du Sơn Lng T