Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

 

Ong bướm tm Sen gh chợ qu,

M-Đnh, Thược-Dược rủ nhau về.

Mai, Đo nở nụ Sơn-Tr đắm,

Lan, Cc chiết cnh Nhựt-Quế m.

Trăng ngắm Mẫu-Đơn, hồn Dạ-L,

Hải-Đường thưởng nguyệt, bng Hoa-L.

Quỳnh-Hương, Tứ-Qughen Cẩm-Chướng,

Hồng, Huệ, Thủy-TinMột đa thề.

 


 Du Sơn Lng T

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com