trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Du Sơn-Lng Tử
 

DSơn
***

  Bt hiệu:
       Du Sơn - Lng Tử
  Qu Nội: Bnh Thnh
 Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
 Cựu học sinh cc trường:
  - Đức Tr - Ninh Ha
  - Khải Minh, Nha Trang
  - B Ninh, Nha Trang
  - Thượng Hiền, Văn Học
  v ĐH Khoa Học, SiGn
   Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

T

 


 
Nhớ Về Ninh Ha
 
Nạn Bo Lụt  
 
Cảm Thu 
 
Chuyến Tu Đm
      Ninh Ha
    
  
Nhớ Ai Ninh Ha  
 
Nhớ Cảnh Đồng Qu
      Ninh Ha
   
 
Diều Về Đồng Qu
 
Em Dạo Vườn  
  
Ăn Mừng Lễ Tạ Ơn
 
Mối Tnh Đầu 
 
Mưa Buồn 
 
Chc Mừng Ging
      Sinh V Năm Mới

 
Xun Ny Con Khng
      Về
   
 
Xun Hy Vọng
 
Xun Tứ  

 

 
 

 


 

 

   

     CẢM  THU

          ::

 

Thu đến gi ma dội nắng chang.

Rừng cy l đổ ngất nai vng.

Trăng khuya lộng nh, hừng my tm.

Ngy nắng khung ng, thổi gi sang.

L a mun mu t sắc thắm.

Hoa tn trăm đa rớt lang thang.

Rừng đm trăng mọc khoe hm tiếu.

Ni chạng, sương vng, h nh quang*

 

Tiếng sấm vang ầm, rừng l tang.

Mưa phn thắm ngi,ước chung vng.

Chim bầy rủ cnh tm cnh đậu.

Ngơ ngẫn đn nai chiếm chỗ nng.

Gi cuốn bụi đường, che lối rẽ.

Cnh rơi lấp ổ, kiến tm hang.

Hết ma thương nhớ Đng kề đến.

Linh đỉnh trời Thu Bng sắp tn.

 

 

* Ni chạng vạng, sương long vng.

 

       ::  

         Du Sơn Lng T