Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bút hiệu:
Du Sơn - Lăng T

   Quê Nội: B́nh Thành
   Quê Ngoại:Chợ Quán Tre
   Cựu học sinh các trường:
     - Đức Trí - Ninh Ḥa
     - Khải Minh, Nha Trang
     - Bá Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    và ĐH Khoa Học, Sài G̣n

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

Bạn T NGÔ ĐỨC DIỄM
Du Sơn Lăng T
Kính tặng Thi Hữu - (Thầy) Ngô Đức Diễm
Giáo sư dạy môn triết
trường Trung Học Vơ-Tánh Nha Trang
 

Phù vân minh kính hảo tâm ḥa,

Thế ngoại đào viên đáo lạc hoa.

Tiền sảnh thảo lư, tương Diễm khách,

Thổ nội hậu đ́nh, kiến Ngô gia.

Kính tài huynh trưởng văn thơ xướng,

Trọng đức hiền nhân nghĩa khí ca.

Viễn xứ tha hương phùng dị sĩ,

Tửu t́nh sảng khoái mộng giang hà.

 


 Du Sơn Lăng T

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lăng Tử               |                 www.ninh-hoa.com