Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com Du Sơn
***

Bt hiệu:
Du Sơn - Lng T

   Qu Nội: Bnh Thnh
   Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
   Cựu học sinh cc trường:
     - Đức Tr - Ninh Ha
     - Khải Minh, Nha Trang
     - B Ninh, Nha Trang
     - Thượng Hiền, Văn Học
    v ĐH Khoa Học, Si Gn

  Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

 

 

 

 

 

              Anh V

           Du Sơn Lng Tử

                   

             Anh về đồng la chn thơm hương,

Cy l xanh tươi nắng trải vườn.

Trước dậu, c dưa mau đậu tri,

Sau nh, ong bướm kết uyn ương.

Đo hồng thm nụ xinh bờ trc,

Phượng đỏ đầy hoa lt ng đường.

Chim ht đa vui, trn mộng thắm,

Bao lần lỗi hẹn, nắng cn vương.

                             &

Cn vương đn c lội bờ ao,

Thương dng em xinh ửng m đo.

Suối hạnh trn hương thơm dạ l,

Rừng thng đợi gi sng trăng sao.

My ng đan sắc hoa lng nở,

Gối lụa thu mu giấc mộng trao...

Pho nổ đường qu mơ thiếp,

Chờ mong trước ng...nắng nghing cho.

    

                   
 

 

Trang Thơ & Truyện: Du Sơn Lng Tử               |                 www.ninh-hoa.com