- Sinh 1955 tại làng Phước Đa, Ninh Ḥa, Khánh Ḥa.

- Cựu học sinh trường Tiểu học Pháp Việt

- Cựu học sinh trường Trung học Bồ Đề, Đức Linh

 

Hiện Cư ngụ tại:
470 Trần Quư Cáp Ninh Ḥa, Khánh Ḥa
Quán cà-phê Hoàng Hạc
ĐT.  058. 631. 393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bến Đợi 

Hoa Gạo Trong Chiều

Đất Quê Hương

T́m Về Giêng Hai