Trang Nhật Kư Cũ

Không Dĩ Văng !

Lục B́nh 

Chim Chào Mào 

Hành Trang

Kiếp Nghèo   

Câu...Cá   

Gác Trọ ...

Chồng Gần Chồng Xa

Chim Lạ ! 

Vài Suy Nghĩ Nhân Ngày FATHER's DAY

 Cháu Nội Tôi

Một Thuở Long Đong:   Phần 1 | Phần 2 | Phần 3

Gái Ninh Ḥa Lấy
     Chồng Lính

Gương Vỡ

 

 Cựu học sinh Trung học Trần B́nh Trọng Ninh Ḥa,
Niên Khóa 1959-1963, Ban Pháp Văn
  Tác phẩm thường được đăng trên các báo tại miền Nam California và Đặc San Lại Giang, Tây Sơn, Liên Trường. 
Hiện sống tại California, Hoa Kỳ..Ra Mắt Sách: GIỌT NẮNG XIÊN"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phong Ba 

Hoài Niệm

Qua Thử Thách

Thời Gian