Thắng  Cảnh/Di  Tch/Hnh  Ảnh  Qu  Hương  -  Ninh  Ha
www.ninh-hoa.com
Hnh nh Qu Hương
Những Cy Cầu:    Trang  1   |   Trang  2      |   Những  Đường Vo Thn:  Trang 1  |   Trang  2 
Những Đnh Lng/Ngi Cha/Miễu:    Trang  1   |  Trang 2   |   Trang 3  |  Trang 4 |   Trang 5 
Những Nh Thờ Cng Gio/Tin Lnh:  Trang 1
Ảnh: S Xương Hải - L Thị Lộc  chụp thng 5 năm 2006
 Cha Trường Thọ (Cha Ct)
Thn 3 xm Rượu - X Ninh Hiệp
 Cha Trường Thọ (Cha Ct)
Thn 3 xm Rượu - X Ninh Hiệp
 

Cha Linh Quang
Mỹ Lệ - X Ninh Đ

 

Cha Linh Quang
Mỹ Lệ - X Ninh Đ

 

Tịnh X Ngọc Hiệp
Mỹ Hiệp - X Ninh Hiệp 

 

Tịnh X Ngọc Hiệp
Mỹ Hiệp - X Ninh Hiệp 

 

Cha Phước L
Chấp Lễ - X Ninh Thn 

 

Cha Phước L
Chấp Lễ - X Ninh Thn 

 

Cha Phật Đường
Bnh Thnh 

 

Cha Phật Đường
Bnh Thnh 

 


Trang 1     |    Trang 2    |    Trang 3   |  Trang 4  |  Trang 5
 
 www.ninh-hoa.com