Tuyết Tháng Năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÀO VŨ ANH HÙNG
Tên thật: Đào Bá Hùng
 Sinh năm 1943 tại Hà Nội

  Viết văn từ năm 1960 với bút hiệu Đào Vũ Anh Hùng.

  Gia nhập làng báo năm 1964.

  Đầu tiên cộng tác với tờ Ngày Nay của nhà văn Hiếu Chân. Viết thường xuyên cho cho các báo Sóng Thần, Ḥa B́nh, Kịch Ảnh, Truyện Hay Thứ Tư và Lư Tưởng KQ.

Biên tập viên, phóng viên các báo Tương Lai, Tiền Tuyến, Thân Dân, Tranh Đấu, Bến Nghé, Sống và tuần báo Đời

Tại hải ngoại, cộng tác với nhiều báo và tạp chí ở Hoa kỳ và Âu châu.

Quản trị và điều hành ĐPT Tiếng Nói Việt Nam tại Dallas, TX. (1983 - 1985).

Chủ biên Đặc san Đường Mây và Lư Tưởng Không Quân (1990-2000).

Hiện cư trú tại Dallas, Texas.