Bt hiệu: DUY PHC
   Cựu học sinh trường:
- Trung học BN CNG Ninh Ha

Nin kha: 1969 - 1972

 

Hiện cư ngụ tại Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMEMBER WHEN

Ring Một Gc Trời

UNE FOIS

Giấc Mơ Ma Thu