Mưa Thu

Dưới Bóng Phật Đường

 

 

 Cựu học sinh
trường Tiểu học Đức Trí, Ninh Ḥa.

 Hiện sinh sống tại Việt Nam

 

T PHỔ NHẠC - LMST

Ru T́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhớ 

Quê Hương Thương Nhớ

Mời EM  

Chào Buổi Sáng

Nằm Bệnh

Tàn Phai  

 Bài Ca Dao Cho T́nh Yêu  

Có Đôi Khi

Yêu Dấu Tan Theo

 Ru T́nh

Một Ngày Bỗng Nhớ