Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com Đặng Huy Nhẫn
Bút hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Quê quán Nha Trang.

 

Có thơ/văn đăng trên các báo Rạng Đông, Phương Đông.Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 

 

 

         THÓI ĐỜI  - 8

 
    

Nhớ về một chín bảy lăm,

quê hương tan tóc… xác nằm phơi thây.

binh đao, lửa đạn ô hay!

kệ bây! Thầy nhảy sang Tây cái vèo.

 

Mặc cho dân đói, dân nghèo,

Thầy liền tung hứng “đá nheo” rồi cười:

đường đời khổ lắm ai ơi!

có ḷng - không sức “chờ thời” mới hay.

 

Chờ qua 34 năm dài…

whisky, rượu nặng nốc say đỡ buồn.

quê nhà lệ vẫn rơi tuôn,

báo, đài, Thầy hát… dập khuôn một bài.

 

Bỏ chạy không kịp bái bye?

Sử nay ghi lại rằng ngài… bất Nhân

giở thêm cái thói ân cần,

ḷng đau thương xót yêu dân cả đời.

 

Thề non hẹn biển… xa vời

dùng miệng yêu nước Thầy ơi! Xin đừng

Dù cho xảo quyệt bít bưng,

vung tay quá trán cũng chừng ấy thôi!

 

chỉ là chót lưỡi đầu môi,

“cái tôi” đồng nghĩa “cái tồi” Thầy ơi!

Bên Ni, bên Nớ xa rồi,

Quê Hương ai nở chia phôi đôi bờ…

 

dệt trong giấc mộng mà mơ,

cầu xin nước Việt Tự Do an b́nh.

 

                      

 

HUY BẠCH

 Thơ Phiếm

 


 


 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com