Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com Đặng Huy Nhẫn
Bút hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Quê quán Nha Trang.

 

Có thơ/văn đăng trên các báo Rạng Đông, Phương Đông.Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 

 

         THÓI ĐỜI  - 6

 

Giao thông nhà nước chẳng thông giao

làm cho phố xá cứ lộn nhào.

bên trái, bên phải - c̣i inh ỏi

mặc kệ Ông vẫn ở trên cao.

 

Đứa nào không hiểu phạt cho tao

phạt luôn những đứa gặp không chào.

quen biết Ông cho chơi thoải mái,

dân thường nhớ phải có hầu bao.

 

Chiều về xe đụng cứ lao nhao,

mặc cho dân khóc thảm kêu gào

bận rộn Ông cho tiền vào túi,

ổ gà kia chẳng đáng là bao?

 

Lộn xộn trên dưới chả ra sao,

mỗi năm nhà nước vẫn thu vào

đè dân lột thuế năm bảy thứ

gọi trời không thấu - biết làm sao??

           

 

 

HUY BẠCH

 Thơ Phiếm

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com