Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com Đặng Huy Nhẫn
Bút hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Quê quán Nha Trang.

 

Có thơ/văn đăng trên các báo Rạng Đông, Phương Đông.Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 

 

    THÓI ĐI...3

  …? ˜ { @

               

Đàn Ông bốn bể làm nhà,

Đàn Bà bốn bức tường là dinh cơ.

Thời nay thay đổi thế cờ,

Đàn Ông xuống giá bất ngờ chẳng hay?

Tưởng rằng lời nói kẻ say,

Bà cho "một phát" chết ngay tức th́.

Mặc cho Ông có gan ĺ,

Vẫn không qua nỗi nhất nh́ thế gian.

Gặp Bà chơi kiểu "t́nh tan"

Gọi anh Police khóc than làm già

Tự động tống cổ Ông ra,

Tiệm xe nhà cửa theo Bà bái bye.

Chuyện cười nghe khó lọt tai,

Đàn Ông xứ Mỹ mấy ai không rành.

                          

 ---˜ ] ---

 

 

Huy Bạch
 Thơ Phiếm

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com