Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com Đặng Huy Nhẫn
Bút hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Quê quán Nha Trang.

 

Có thơ/văn đăng trên các báo Rạng Đông, Phương Đông.Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 


THƠ PHIẾM

 


T
HÓI ĐỜI - 24
H
uy Bạch
 


 
 

 

 

Ba trăm sáu mươi lăm ngày,

Ngày nào thầy cũng đi cày chết cha.

Cày sao cho giống người ta,

Mua nhà, sắm tiệm… đại gia đó mà.

Trời cao xanh ngát bao la,

Ḷng người dối trá quả là tối đen.

Miệng cười trước mặt ngợi khen,

Sau lưng châm biếm nhỏ nhen rất tồi.

Bởi ḷng ích kỷ vậy thôi,

Thói đời! là thế tự bôi mặt ḿnh.

Hữu duyên thiên lư_vô t́nh,

Vô duyên đối mặt_tôn vinh thật nhiều.

Tha hồ mặc sức mà tiêu…

Sài không tiếc chữ bao nhiêu cho vừa?

Dơng dạc dạ bẩm xin thưa!

Nhà Văn, Thơ, Báo… vẫn chưa hết mà

Nhiều thầy chủ tịch… ôi cha!

Rồi ca sĩ…nhíp ảnh gia tuyệt trần.

Một tờ dài sớ táo quân…

Đọc xong muốn xỉu, trợn trừng mắt luôn.

Hỏi rằng vui chứ! hay buồn?

Tự do, Văn nghệ hát tuồng vậy sao?

Đao to búa lớn kêu gào,

Tôn nghiêm liêm sĩ, được bao nhiêu người.

Trở thành thói tục người ơi!

Kêu to thùng rỗng thầy ơi! xin dừng.

Soi gương nh́n lại bản thân,

Sống trong ảo mộng coi chừng té đâu.

Chẳng ai nhắc đến thầy đâu,

Vô tri nên mới hát câu Thói đời!

Cùng nhau vui vẻ mà chơi,

Quậy chi các kiểu tiếng đời cười chê.

Tung hô nghe thấy năo nề,

Ông này, Bà nọ…“TỰ PHÊ”…  cho ḿnh.

Đời ai không có nhục _ vinh,

Hăy nên b́nh đẳng trọng _ khinh… vô thường.

Cùng là Thân Hữu tha phương,

Việc chi xưng Tướng, xưng Vương xứ người.,.

 

 

 

 

 

 

 

HUY BẠCH
Cuối tháng 11/2011

 

 


 


 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com