Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com Đặng Huy Nhẫn
Bt hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Qu qun Nha Trang.

 

C thơ/văn đăng trn cc bo Rạng Đng, Phương Đng.Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 


THI ĐỜI
 - 13

 

V sao bỏ nước ra đi?

V qu hương chẳng c g nhớ thương???

C ai biết trước đo lường,

liều thn vượt biển tm đường tự do.

 

tưởng chừng hết khỏi buồn lo,

freedom xứ lạ nằm co hưởng thụ.

bập bẹ dăm tiếng bu xu,

Hello, stop điếc m cũng xong.

 

Đm về chua xt trong lng,

giọt rơi tiếng mẹ mỏi mong ngy về.

đường đời cn lắm u m,

người đời cn qu đam m thi tật.

 

ni sao hết r sự thật,

phủ che một lớp nổi bật ganh đua.

người xem như thể tr đa,

dng đồng Đ để hơn thua chữ ti?

 

xứ lạ sống chết mặc ai!

Đồng Hương hai chữ thở di vậy thi.

thời gian nhẹ mi m tri,

bao giờ mới hết chia phi đi bờ.?

 

thong buồn suy nghĩ vẩn vơ,

hỏi người, người lại thờ ơ! lạnh lng.

Thi đời: căng rt _ lơ bung,

L phương chăm của kẻ khng thời nay.!

 

 

                    

 

HUY BẠCH

 Thơ Phiếm

 


 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com