Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com Đặng Huy Nhẫn
Bút hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Quê quán Nha Trang.

 

Có thơ/văn đăng trên các báo Rạng Đông, Phương Đông.Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 

 

 

         THÓI ĐỜI  - 10

 
 

Thói đời nay đă đến 10,

làm sao nói hết chuyện cười thế gian.

nghe qua ai có ngỡ ngàng,

đời buồn??? Tôi vẫn rơ ràng kể ra.

 

Khi xưa sống ở quê nhà,

thông tin báo chí… thật là điếc câm.

chẳng ai nói chuyện trăng rằm,

sự đời vô kể để tâm làm ǵ?

 

Ngày rời quê mẹ ra đi,

bôn ba xứ lạ cũng v́ tự do.

bao nhiêu trắc trở buồn lo,

mong sao cơm áo ấm no cuộc đời.

 

Mà đời lại quá chơi vơi!

kẻ thành, người bại… bao lời thị phi.

đối xử nhau chẳng ra ǵ,

đâm đi - thọc lại lắm khi bể đầu.

 

Đường đời! c̣n quá khổ đau,

người đời! lại quá thâm sâu khó lường.

nói sao cho rơ tận tường,

ḷng người hiểm ác lại thường giả nhân.

 

Đảo điên vận số xoay vần,

gieo nhiều cay đắng bụi trần trầm luân.

đời ai không chết một lần !!!

thói đời người hỡi!…xin đừng gieo thêm?

 

                    

 

HUY BẠCH

 Thơ Phiếm

 


 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com