Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com Đặng Huy Nhẫn
Bt hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Qu qun Nha Trang.

 

C thơ/văn đăng trn cc bo Rạng Đng, Phương Đng.Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 

 

THEO THNG NGY TRI

Chuyện buồn theo thng ngy tri

Nợ tnh nay chỉ mnh ti khc thầm

Ngoi trời gi rt lạnh cm

Gặp nhau chi để đm nằm nhớ thương

Hỏi lng sao vẫn cn vương?

Người qun kẻ nhớ đi đường cch xa

Ngậm ngi thương xt tnh ta

Cn đu dĩ vng mờ xa n tnh.

 

 

 

Huy Bạch

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com