Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com Đặng Huy Nhẫn
Bt hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Qu qun Nha Trang.

 

C thơ/văn đăng trn cc bo Rạng Đng, Phương Đng.Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 

 

Sợi Chỉ

 

Sợi Chỉ mong manh sợi Chỉ mu

luồn trong khe o np vo nhau

thời gian bi xa phai nhạt o

sợi Chỉ thương tm với nỗi sầu.

 

Sợi chỉ giờ đy đ bạc mu

o vội dứt bỏ Chỉ đi đu?

Chỉ, o đ khng liền nhau nữa

cn chăng sợi Chỉ nhuốm thương đau.

 

Sợi Chỉ đan tay buồn Chỉ mềm

chm trong sương gi ngng trời đm

o giờ khng Chỉ bung từng mối

gỡ rối trăm năm, gi lạnh thm.

 

 

 

Huy Bạch

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com