Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com Đặng Huy Nhẫn
Bút hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Quê quán Nha Trang.

 

Có thơ/văn đăng trên các báo Rạng Đông, Phương Đông.Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 

 

    Kiếp Phiêu Bồng

  …? ˜ { @

 Đi không nở, ở không đành.

Thu về đánh thức mộng lành dịu êm.

Hỏi ḷng, ḷng chỉ buồn thêm,

Gần xa ai hiểu, nhiều đêm khóc thầm.

Hận đời sao măi bạc tâm,

Tơ duyên trời định đă nằm trong tay.

Qua đi những tháng cùng ngày,

Khổ đau, cơ cực, đắng cay kiếp người.

Tưởng chừng đời sẽ xanh tươi,

Niềm đau giữ trọn, tiếng cười chia đôi.

Nh́n về dĩ văng xa xôi,

Dường như vang vọng trong tôi nỗi sầu.

Ngày buồn tiếp nối theo nhau,

Đời buồn giữ măi, ngàn sau nhớ hoài.

C̣n ǵ quá khứ, tương lai,

Có chăng là tiếng thở dài, Người ơi!

Thu làm nhỏ lệ vàng rơi,

Chôn bao kỷ niệm xa vời dấu yêu.

Cuộc đời dẫu có cô liêu,

Vẫn mong Thu đến ban nhiều khát khao.

Trăng tàn, nguyệt tận, non cao,

Bên t́nh, bên nghĩa biết sao cho vừa.

 

 

 

 ---˜ ] ---

 

Huy Bạch

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com