Đoản Khúc Mưa Thu

 

 

Canh Dần...Đừng Nên !

Thói Đời  1  |   2  |  3  

4  |  5  |  6  |  7  |  8 

 9   |  10  |  11  |  12

13  |  14  |  15  |  16

17  |  18  |  19  |  20   

21  |  22  |  23  |  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhớ Mẹ

 

Tên thật: Đặng Huy Nhẫn

Bút hiệu: Huy Bạch

Sinh năm 1968.

Quê quán Nha Trang.

 

***

 

Hiện cư ngụ tại Orlando, FL.

Có Thơ/Văn đăng trên các báo Rạng Đông,
Phương Đông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu Nhau Trên Biển

Sợi Chỉ... 

Giọt Rơi 

Cà-Phê Buồn

Yêu Nhau 

Đời Hư Ảo 

Kiếp Phiêu Bồng

T́m Về

Em Về.... 

Mong Chờ.... 

Hoa Trắng

Em Đi Rồi 

Có Một Giọt Nước Mắt

Nỗi Buồn

Mộng Chiều Thu

Theo Tháng Ngày Trôi

Làm Sao ?