Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com Đặng Huy Nhẫn
Bt hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Qu qun Nha Trang.

 

C thơ/văn đăng trn cc bo Rạng Đng, Phương Đng.Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giọt rơi.

 

 

Nhn giọt mưa rớt bn thềm,

lng buồn se thắt cng thm nhớ người.

thấu chăng? nhớ mi Anh ơi!

giận cơn mưa để Em rơi giọt sầu.

tnh mnh ngăn cch v đu?

My mưa gi thổi bến sầu l mơ!

bng Anh thấp thong xa mờ,

theo cơn mưa phủ bao giờ gặp nhau?

ước g mưa tạnh thật mau,

vội sang bn nớ ht cu chung tnh.

giọt rơi! đm ướt một mnh,

c ai cn nhớ! lục bnh tri sng?

cn đy khoảng trống mnh mng,

đm di v tận cho lng xt xa.

Mưa ơi! nhắn gởi gim ta,

Phương xa ta vẫn thật l nhớ thương.

 

 

Huy Bạch

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com