Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com Đặng Huy Nhẫn
Bt hiệu: HUY BẠCH

  Sinh năm 1968.
Qu qun Nha Trang.

 

C thơ/văn đăng trn cc bo Rạng Đng, Phương Đng.Hiện cư ngụ tại:
Orlando, Florida.

 

 

 

 

 

 

                   Em Về...

 

Em về bn ấy cn thương,

Chờ mong giy pht lệ vương nhạt nha.

Cuộc tnh vừa mới thăng hoa,

M sao ta lại xt xa từng ngy.

Niềm đau chn kn hm nay,

Phải chăng c được mai ny bn nhau.

Hy yu trọn kiếp di lu,

Cng nhau giữ trọn thương đau dm ny.

 

 --- ] ---

 

Huy Bạch

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Huy Bạch                |                 www.ninh-hoa.com