Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Đàm Thị Ngọc Lư                |                 www.ninh-hoa.com

Đàm Thị Ngọc Lư

Cựu học sinh trường Trung học Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa, Niên Khóa 1959-1963.

Hiện sinh sống tại
Ninh Ḥa, Việt Nam.


 

 

 

 

 

            

 

Trang Thơ & Truyện: Đàm Thị Ngọc Lư               |                 www.ninh-hoa.com