Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Đàm Thị Ngọc Lư                |                 www.ninh-hoa.com

Đàm Thị Ngọc Lư

Cựu học sinh trường Trung học Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa, Niên Khóa 1959-1963.

Hiện sinh sống tại
Ninh Ḥa, Việt Nam.


 

 

 

 

 

    

 

 

Giă Từ....

 

Người ta là khách trần gian

C̣n tôi lủi thủi sang trang cuộc đời

Ngày về tôi vẫn là tôi

Một thân phận nhỏ mơ hoài ngàn năm

 

 

       May 15, 2008

 q Đàm Thị Ngọc Lư q

 

 

            

 

Trang Thơ & Truyện: Đàm Thị Ngọc Lư               |                 www.ninh-hoa.com