Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Đàm Thị Ngọc Lư                |                 www.ninh-hoa.com

Đàm Thị Ngọc Lư

Cựu học sinh trường Trung học Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa, Niên Khóa 1959-1963.

Hiện sinh sống tại
Ninh Ḥa, Việt Nam.


 

 

 

 

 

    

 

 

Giă Từ....

 

Đă đến lúc ḍng sông ra với biển

Suối cạn nguồn trơ sỏi đá cạn khô

Ba mươi năm chắt chiu thành duyên nợ

Giă từ thôi cay đắng trộn tâm hồn

Những viên phấn theo tôi vui t́nh bạn

Những con đường in từng bước chân đau

Đời cô giáo thôi chỉ c̣n là mộng

Ngày nghỉ hưu thưa thớt tiếng ai chào

 

 

       May 15, 2008

 q Đàm Thị Ngọc Lư q

 

 

            

 

Trang Thơ & Truyện: Đàm Thị Ngọc Lư               |                 www.ninh-hoa.com