TRUNG HỌC ĐỨC LINH

 

  Ban Giám Đốc và Hiệu Trưởng

Giám Đốc:      Linh Mục Nguyễn Văn Lạc
                      Linh Mục ..... Hạnh  (1972)
Hiệu Trưởng:  Linh Mục Nguyễn Quốc Bửu  (1972)
                      Linh Mục Nguyễn Công Phú
                      Linh Mục Lê Văn Thanh
Giám Học:      Thầy Trần Văn Duẫn
                      Thầy Nguyễn Xin
                     
Thầy Trần Công Hội
 

Tổ chức Hướng Đạo Sinh

Đoàn Hướng Đạo tại Ninh Ḥa được thành lập năm 1967 gồm bạn trẻ và học sinh của nhiều trường và không phải là hướng đạo công giáo.
Là một tổ chức xă hội có truyền thống quốc tế:

Mục đích là hướng dẫn cho thanh niên vui sống, sống có ích và làm việc thiện không phân biệt tôn giáo, thành phần xă hội.

Huynh trưởng hội hướng đạo Hùng-Tâm Dũng-Chí: 

 

  Ban Giáo Sư

CÁC MÔN HỌC

HỌ VÀ TÊN CÁC GIÁO-SƯ PHỤ-TRÁCH 

Quốc-văn, Việt-văn, Triết

  LM P. Nguyễn Quốc Bửu, Trần Như Phương, Dương Thị Mai, Bảo Lân, Lê Văn Mỹ, Phạm Đông Ḱa

Công-dân giáo-dục

Trần Hà Thanh, Bảo Lân, Trần Công Hội

Pháp-văn

Nguyễn Văn Sâm, LM Lê Văn Thanh

Anh-văn

Phạm Hữu Trúc, Phan Ron, Nguyễn Đ́nh Bản, Nguyễn Khai, Nguyễn Công Thiện, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Xin, Trần Văn Ḥa, Nguyễn Huy Thăng, Nguyễn Công Long.

Sử-kư

Nguyễn Khoa Thanh, Bảo Lân, Lâm Đức Toản

Địa-lư

Nguyễn Khoa Thanh, Lâm Đức Toản

Toán

Hồ Hữu Hiền, Phan Văn Từ, Hồ Đăng Toàn, Trần Văn Khiêu, Châu Đ́nh Kỳ, Trần Hoàng Phương

Vật-lư

Phan Bom, Nguyễn Vân, Vơ Văn Ḥa

Hóa-học

Phan Bom, Nguyễn Vân, Vơ Văn Ḥa

Vạn-vật

Nguyễn Khoa Thanh, Quách Mười, Trần Đ́nh Thọ

Vẽ

Hoàng Song

Âm-nhạc

Hoàng Song

Thể-thao

 

Hoạt-động học-đường

Hồ Hữu Hiền

Văn-Thể-Mỹ, Văn Nghệ

 

 Thành thật cám ơn quư Thầy và những cựu Học sinh sau đây đă bổ túc danh sách :

                                        Thầy Trần Như Phương
                                        Thầy Bảo Lân                              (niên khóa 1966-1973)
                                        Nguyễn Thục                               (niên khóa 1972-1974)
                                        Lương Công Sỹ                           (niên khóa 1973-1974, lớp 12)

 

 

Trở về trang nhà:  www.ninh hoa.com