CUNG THỊ LAN

Nguyên quán Nha Trang, Việt Nam –
Là giáo viên, trưởng Hướng Đạo và cán sự Xă hội.

- Học sinh trường Nữ Tiểu Học Nha Trang
từ 1961-1968.

- Học sinh trường NữTrung Học Nha Trang
(sau đổi tên là Nữ Trung Học HuyềnTrân Nha Trang)
từ 1968-1975.

- Sinh viên Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang
từ 1975 đến 1976.

- Tốt nghiệp Cử nhân Giáo Dục Trẻ
(B.A. Early Childhood Education) năm 2004
tại University of the District of Columbia (UDC).

- Huynh trưởng Hướng Đạo của Liên đoàn Hướng Đạo Chi Lăng tại vùng Hoa Thịnh Đốn
từ năm 1994 dến năm 2005.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật
(Master’s degree in Special Education) năm 2010
tại George Mason University (GMU).

- Cán sự của bộ Xă Hội tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và cư ngụ tại Maryland Hoa Kỳ.

Tác phẩm đă phát hành:

Truyện dài Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm (2004)

            Truyện dài Hai Chị Em (2005)

            Tiểu thuyết T́nh Trên Đỉnh Sầu (2006)

            Tuyển tập Khoảng Cách Của Biệt Ly (2009)

  Unforgettable Kindness (2011)

Không Phải Chỉ Là Truyện Con Cọp (2012)

  Two Sisters (2014)

Tiểu thuyết Mă iMăi Chia Xa (2014)

Khi Ngỡ Ḿnh Là Thượng Đế (2019)

* Hiện sinh sống và làm việc :
 tại Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm Sự Của Một Người Viết