www.ninh-hoa.com H́nh Ảnh Các Chùa  Các Chùa khác

T Bửu Nguyễn Thừa

***

 Sinh tại thôn Mỹ Hoán,
xă Ninh Thân, huyện Ninh Hoà, Khánh Ḥa.

 

Hiện đang sống ở Ninh Ḥa,
Khánh Ḥa

 

 


 

 

 

 


NINH H̉A:

Chùa NGỌC LÂM
玉 林 寺
Thôn Ngọc Diêm, Xă Ninh Ích

 Trí Bửu NGUYỄN THỪA
 

   


 

 

                 Thấp thoáng đâu đây cảnh xóm làng

                 Có con đường nhỏ chạy cong quanh

                 Có hàng dừa gợi hồn dân tộc.

                 Yên lặng chùa quê ngập nắng vàng.   

          Chùa Ngọc Lâm toạ lạc tại thôn Ngọc Diêm, xă Ninh Ích, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà. Chùa do Hoà Thượng Thích Lâm, Viện chủ Tổ Đ́nh Nghĩa Phương, Khai sơn năm 1969, an danh là chùa Ngọc Lâm:

 

玉 軸 開 時 說 法 殿 前 龍 則 耳

 Ngọc trục khai thời, thuyết pháp điện t́ền long tắc nhỉ.

          林 前 靜 處 談 經 座 下 虎 低 頭

           Lâm tiền tịnh xứ, đàm kinh toạ hạ hổ đê đầu.

 

Có nghĩa là:

Điện Ngọc mở đàn nói pháp, trước đàn rống lắng tai nghe

Trước Rừng đất sạch nói kinh, cọp quỳ cúi đầu thọ pháp.

Ngài ghép địa danh thôn Ngọc Diêm và pháp hiệu Bích Lâm thành tên Ngọc Lâm. Đây là ngôi chùa do Cố Hoà Thượng Thích Bích Lâm khai sơn sau cùng, v́ chỉ hai năm sau, ngày 10.01.1972, Ngài viên tịch.

          Chùa Ngọc Lâm, ban đầu là một ngôi nhà cấp bốn chi đủ làm nơi thờ Phật, Phật tử trong thôn sớm hôm  lui tới tụng kinh, niệm Phật.

 

          Năm 1971, Hoà Thượng Thích Bích Lâm cùng Ban Hộ tự đă vận động Phât tử xa gẩn phát tâm cúng dường, kẻ công, người của, trùng tu từ căn nhà cấp bốn thành ngôi chánh điện, tạm đủ tiện nghi hoằng dương đạo pháp và cử thị giả cuối đời của Ngài là Đại Đức Thích Tâm Khai, lúc bấy giờ làm Tri sự tại chùa Phước Huệ (Tăng Học Viện), Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, về Trụ tŕ, nhập tự nhân ngày Vía Phật A Di Đà 17 tháng 11. Như vậy Đại Đức Thích Tâm Khai cũng là người đệ tử sau cùng được Hoà Thượng Bổn sư Thích Bích Lâm cử  làm Trụ tŕ.

 

          Sau hơn 30 năm xây dựng, ngôi chánh điện chùa bị Ngọc Lâm đă bị ảnh hưởng của mưa nắng thời gian bào ṃn làm hư hoại. Năm 2004 (Giáp Thân), Thượng Toạ Trụ tŕ Thích Tâm Khai, được sự hứa khả của Hoà Thượng Thích Trí Tâm, Viện chủ Tổ Đ́nh Nghĩa Phương và đồng thuận của Ban Trị sự tỉnh giáo hội Phật giáo Khánh Hoà cũng như sự cho phép của UBND tỉnh Khánh Hoà, chùa Ngọc Lâm được Đại trùng tu phạm vũ huy hoàng, trang nghiêm, tú lệ như ngày hôm nay.

 

          Trọng thu năm Đinh Hợi (2007), Thượng Toạ Thích Tâm Khai đă tổ chức lễ khánh tạ lạc thành trên thù ân Tam bảo, dưới phổ tế âm linh, đăng đàn chẩn tế bạc độ âm linh, siêu độ chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cầu âm siêu, dương thái.

 

          Năm 2009 (Kỷ Sửu), Thượng Toạ Thích Tâm Khai tiếp tục trùng tu nhà khách, phương trượng Trú tŕ,  thế là sau 48 năm khai sơn, hiện nay cơ sở vật chất chùa Ngọc Lâm, rộng răi, trang nghiêm, một cảnh thiền môn thanh tịnh, đáp ứng nhu cầu tấn dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

         

Kiến trí chùa Ngọc Lâm, Ngọc Diêm:

 

          Bước vào cổng chùa, trước sân chùa Ngọc Lâm là tượng đài Phật Bà Quan Thế Âm một tay cầm tịnh bỉnh, một tay cầm nhành dương liểu phóng tầm mắt xa xăm như lắng nghe tiếng nguyện cấu của chúng sinh, nguyện cứu khổ cứu nạn cho mọi sinh linh đang đắm ch́m trong trầm luân, khổ hải.

          Sát sân là ngôi chánh điện sừng sững, uy nghi, kiến trúc theo dạng cổ lầu, hai bên là lầu chuông và lầu trống, góc mái uốn cong, bốn góc có giao long uốn lượng, trên nóc mái là lưỡng long chầu nguyệt, với màu sắc hài hoà, trang nhă.

 

          Ở mặt tiền, chính giữa là bảng danh hiệu chùa:  Ngọc Lâm Tự. Phía bên tay phải với Sơn môn Trấn tỉnh và phía bên tay trái: Hải chúng an hoà.

 

          Mặt trước chánh điện là tấm hoành phi: Đại hùng bửu điện. Bên tay phải: Phật nhật tăng huy và bên tay trái: Pháp luân thường chuyển.          

Hai cột hai bên cửa chính với câu đối:

聖 護 伽 蓝 四 眾 六 和 宣 祕 典

Thánh hộ già lam tứ chúng lục hoà tuyên bí điển

祖 傳 正 法 一 花 五 葉 繼 宗 風

Tổ truyền chánh pháp nhất hoa ngũ diệp kế tông phong.

 

          Chùa Ngọc Lâm, Ngọc Diêm không chỉ là nơi hướng dẫn Phật tử tu hành, tu nhân, hướng thiện mà c̣n là nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của những người dân chất phát, hiền lành ở vùng quê Ngọc Diêm, Ninh Ích, huyện Ninh Hoà tỉnh Khánh Hoà.

 

          Đúng là:

          Ngọc biếc vô ưu ẩn cát tường

          Lâm môn ngào ngạt toả trầm hương

          Tâm chơn phổ hạnh từ bi tịnh

          Khai thi Ta bà chuyển Pháp vương.

          Cho nên:

          Con về đảnh lể Như Lai
          Thế gian Từ Phụ trên đài liên hoa
          Hôm nay trời đất thái ḥa
          Mừng ngày Huư nhật  sáng ḷa Tôn sư.

 

 

 

 

Trí Bửu Nguyễn Thừa

TB. 智寶

 Viết nhân ngày về thăm quê hương Ninh Hoà 15.11.2009

 

 

 

 

 

 

 

             www.ninh-hoa.com H́nh Ảnh Các Chùa Các Chùa khác